CENNIKToalety przenośne
Wynajem kabiny na czas nieokreślony 2 serwisy
250 zł (231,48  zł netto) miesięcznie.
Cena zawiera dostarczenie toalety pod wskazany adres , serwis początkowy,
serwis eksploatacyjny co 15 dni ,odbiór po zakończeniu współpracy.
Wynajem kabiny na czas nieokreślony 1 serwis
200 zł ( 185,19 zł netto) miesięcznie
Cena zawiera dostarczenie toalety pod wskazany adres , serwis początkowy,
serwis eksploatacyjny co 30 dni ,odbiór po zakończeniu współpracy.
Wynajem kabiny na okres do 30 dni
200 zł ( 185,19 zł netto )
Cena zawiera dostarczenie toalety pod wskazany adres , serwis początkowy ,
odbiór po zakończeniu współpracy.
Odpady medyczne i weterynaryjne
Odbiór , transport oraz utylizacja odpadów o kodzie :   
  18 01 02* , 18 01 03* , 18 01 04 , 18 02 02*
Pojemnik  1L  -  97,20 zł  ( 90,00 zł netto )
Pojemnik  2L  -  97,20 zł  ( 90,00 zł netto )
Pojemnik 3,5L  -  97,20 zł  ( 90,00 zł netto )
Pojemnik  5L  - 102,60 zł  ( 95,00 zł netto )
Pojemnik  10L  - 108,00 zł  ( 100,00 zł netto )
Pojemnik  20L  - 118,80 zł  ( 110,00 zł netto )
Worek   60L  -  97,20 zł  ( 90,00 zł netto )
Worek   120L  - 140,40 zł  ( 130,00 zł netto )