EKOLOGIAAspekt ochrony środowiska jest jednym z priorytetów w trakcie prowadzenia naszej działalności.Odpady przewożone są specjalnie dostosowanymi środkami transportu, w specjalnych pojemnikach oraz kontenerach przeznaczonych do transportowania danego rodzaju odpadu.Wszystkie czynności wykonywane podczas zabezpieczania i transportu odpadów prowadzone są zgodnie z procedurami i normami Unii Europejskiej. Działania te pozwalają na jak najlepszą ochronę środowiska przed ingerencją substancji szkodliwych i niebezpiecznych.Tylko odpowiednia ochrona środowiska i gospodarka odpadami zapewni byt naszej planecie oraz jej mieszkańcom w przyszłości.