EKOLOGIA Aspekt ochrony środowiska jest jednym z priorytetów w trakcie prowadzenia naszej działalności. Odpady przewożone są specjalnie dostosowanymi środkami transportu, w specjalnych pojemnikach oraz kontenerach przeznaczonych do transportowania danego rodzaju odpadu.

Wszystkie czynności wykonywane podczas zabezpieczania i transportu odpadów prowadzone są zgodnie z procedurami i normami Unii Europejskiej.

Działania te pozwalają na jak najlepszą ochronę środowiska przed ingerencją substancji szkodliwych i niebezpiecznych.

Tylko odpowiednia ochrona środowiska i gospodarka odpadami zapewni byt naszej planecie oraz jej mieszkańcom w przyszłości.