KONTAKT Aleja Pokoju 48 42-200 Częstochowa NIP 5732582300 REGON 152185935
tel. 500 006 717
e-mail: pbislawek@op.pl
Współwłaściciel

tel. 500 006 737
e-mail: pbitomek@op.pl
Współwłaściciel

tel. 664 903 784
e-mail: pbiartur@op.pl
Koordynator
Dział transportu
Dyspozytor

tel. 034 344 61 98
tel. 664 903 786

e-mail: pbiprzemek@op.pl
Dział rozliczeń i finansów
tel. 034 365 68 88
tel. 600 442 105
fax. 034 375 11 23
e-mail: pbisc@op.pl