KONTAKT PBI Częstochowa - Gospodarka odapdami
Aleja Pokoju 48
42-202 Częstochowa NIP 573-25-82-300 REGON 152185935
tel. 500 006 717
e-mail: pbislawek@op.pl
Współwłaściciel

tel. 500 006 737
e-mail:pbitomek@op.pl
Współwłaściciel

tel. 664 903 784
e-mail:pbiartur@op.pl
Koordynator
Dział transportu
Dyspozytor
tel. 034 344 61 98
tel. 664 903 788
e-mail: pbisc@op.pl
Dział rozliczeń i finansów tel. 034 365 68 88
tel.600 442 105
fax 034 375 11 23
e-mail: pbisc@op.pl