ODPADY GASTRONOMICZNE
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustanowionymi przez Komisję Europejską wprowadzonych przez Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy, „odpady gastronomiczne” oznaczają wszystkie odpady żywnościowe, w tym zużyty olej kuchenny pochodzący z restauracji, obiektów gastronomicznych i kuchni, łącznie z kuchniami zbiorowymi i domowymi. W związku z powyższym wszystkie lokale gastronomiczne oprócz obowiązku realizacji przepisów Komisji Europejskiej podlegają również pod kontrole sanepidu w związku z koniecznością prawidłowego zagospodarowania odpadów oraz stosownej utylizacji. Jest to jeden z ważniejszych punktów prowadzenia działalności związanej z gastronomią, odpowiednie zagospodarowanie tego typu odpadów pomaga uniknąć niepotrzebnego mandatu, a w wyjątkowych sytuacjach zamknięcia działalności lokalu. Odpady gastronomiczne dzielą się na trzy kategorie:
  • Produkty spożywcze, które nie są zdatne do spożycia przez zepsucie się lub przeterminowanie
  • Pozostałości po gotowaniu (przedkonsumeckie)
  • Pozostałości po klientach (pokonsumenckie)
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ON–LINE   WhatsApp Skontaktuj się przez aplikację WhatsApp Messenger Skontaktuj się przez Messenger
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE