ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
Odpad niebezpieczny jest to taki rodzaj odpadu którego właściwości mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla środowiska, zdrowia ludzi oraz zwierząt. Odpady niebezpieczne mogą powstawać w trakcie różnego rodzaju procesów technologicznych, prowadzonych na zakładach przemysłowych, a także mogą stanowić pozostałości substancji, które są wykorzystywane w procesach produkcyjnych (np. surowce chemiczne, odczynniki itp.). Do odpadów niebezpiecznych zalicza się również urządzenia, które były wykorzystywane do produkcyjnych procesów technologicznych lub używany do przetwarzania i unieszkodliwiania substancji toksycznych.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ON–LINE   WhatsApp Skontaktuj się przez aplikację WhatsApp Messenger Skontaktuj się przez Messenger
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE